13. konference mladých přírodovědců

 

Datum: 16. května 2019
Místo konání: Pevnost Poznání

Výsledky

Sekce I – Matematika, Fyzika, Vědy o Zemi
1. místo             Jakub Salaj                                                           Laser welding of AISI 304 steel and titanium 
2. místo             Vojtěch Dientsbier                                             Determination of physical properties of newly discovered delta Scuti type variable star
3. místo             Anna Minarovičová a Františka Sandroni      Emergence radikalizace v komplexních sítích

Sekce II – Chemie, Biologie
1. místo             Štěpán Hartman                          Synthesis and supramolecular behaviour of salts derived from 4-(3-(4-aminophenyl) adamantane-1-yl) aniline
2. místo             Natálie Rudolfová                        Wheat, roots and stress
3. místo             Michaela Ondráková                   Comparison between Demethylation Effects of Decitabine and Vidasa on Multiple Myeloma Cells

Program konference

8:00–9:00         Registrace

9:00–9:10         Zahájení

9:10–10:25       Sekce I – Matematika, Fyzika, Vědy o Zemi (Přednáškový sál)    
                          Emergence radikalizace v komplexních sítích (Anna Minarovičová, Františka Sandroni)
                          Riemannova zeta funkce (Tomáš Sklenář)
                          Determination of physical properties of newly discovered delta Scuti type variable star (Vojtěch Dienstbier)
                          Laser welding of AISI 304 steel and titanium (Jakub Salaj)
                          Hodnocení kvality webových map pomocí metody eye-trackingu (Michaela Pařilová)

10:25–11:00    Přestávka

11:00–12:30    Sekce II – Chemie, Biologie
                         Synthesis and supramolecular behaviour of salts derived from 4-(3-(4-aminophenyl) adamantane-1-yl) aniline (Štěpán Hartman)
                         Syntéza nových potenciálních antituberkulotik (Ondřej Ježowicz, Max Mrštík)
                         Comparison between Demethylation Effects of Decitabine and Vidasa on Multiple Myeloma Cells (Michaela Ondráková)
                         Study of the chemical essence of physical dormancy of pea seeds (Veronika Babyrádová)
                         Detection of bicarbonate effect in photosystem II by chlorophyll thermoluminescence (Karolína Letochová)
                         Wheat, roots and stress (Natálie Rudolfová)

 12:30–13:00  Oběd

 13:45              Slavnostní vyhodnocení (Přednáškový sál)

 Exkurze v Pevnosti poznání

* Změna programu vyhrazena.

Studenti mají možnost prezentovat svůj příspěvek v angličtině, zájemci nechť tuto možnost vyznačí v přihlášce a zašlou v angličtině i abstrakt. Badatel je členem mezinárodní organizace Network of Youth Excellence a v rámci tohoto sdružení podporuje výjezdy studentů na mezinárodní letní školy a soutěže. Na konferenci bude hodnocena jen odborná úroveň příspěvku, nicméně prokázání schopnosti komunikovat v angličtině je předpokladem pro to, aby student mohl být nominován na některou z mezinárodních akcí.

Účast na konferenci je zdarma.

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz

Koordinátor projektu
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
tel.: 585 631 585
e-mail: badatel@upol.cz

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci