Projekty dle oborů

Aktualizované projekty

Městské podnebí Olomouce a jeho zvláštnosti

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc | Typ:  počítačový Pracoviště:  Katedra geografie PřF UP

Programujte grafickou formou srozumitelně

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  Zdena Dobešová | Typ:  počítačový Pracoviště:  Katedra geoinformatiky

Centrální věta – centrální limitní věta

Obor:  matematika | Supervizor:  Ondřej Vencálek | Typ:  počítačový | Pracoviště:  Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Automatická analýza obrazových dat

Obor:  matematika | Supervizor:  Tomáš Fürst | Typ:  počítačový | Pracoviště:  Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Synchronizace

Obor:  matematika | Supervizor:  Ondřej Vencálek | Typ:  počítačový | Pracoviště:  Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Studim dormance semen bobovitých rostlin

Obor:  biologie | Supervizor:  Petr Smýkal | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra botaniky rostlin

Úloha fotoreceptorů a iontových kanálů v klíčení semen

Obor:  biologie | Supervizor:  Martin Fellner | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Laboratoř růstových regulátorů

Zapojení iontových kanálů ve fotomorfogenezi rostlin

Obor:  biologie | Supervizor:  Martin Fellner | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Laboratoř růstových regulátorů

Nejen částicové projekty se sadou Arduino

Obor:  fyzika, informatika | Supervizor:  Ladislav Chytka | Typ:  laboratorní Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP

Úlohy s částicovou kamerou TimePix

Obor:  fyzika, informatikaSupervizor:  Jiří Kvita | Typ:  laboratorní Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP

Detekce kosmického záření scintilačními detektory

Obor:  fyzikaSupervizor:  Jiří Kvita | Typ:  laboratorní Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP

Příprava nábrusů vzorků z historických nástěnných maleb a jejich následná analýza

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra analytické chemie

Chemická analýza a konzervace antických a středověkých mincí

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra analytické chemie

Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení

Obor:  fyzika, chemie | Supervizor:  Libor Machala | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra experimentální fyziky, RCPTM

Měření ionizujícího záření se sadou Vernier

Obor:  fyzikaSupervizor:  Jiří Kvita | Typ:  počítačový Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP

Prvkové složení rohovců/pazourků jako rozpoznávací kritérium

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  Martin Moník | Typ:  terénní/laboratorní Pracoviště:  Katedra Geologie

Časoprostorové proměny krajiny vybraného území

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  Jan Hercik | Typ: počítačový | Pracoviště: Katedra geografie

Termoluminiscence chlorofylu

Obor:  biologie, fyzika | Supervizor:  Petr Ilík | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra biofyziky

Studium ne-newtonovských kapalin – Hele-Shawova buňka

Obor:  fyzika | Supervizor:  Renata Holubová | Typ:  počítačový Pracoviště:  Katedra experimentální fyziky

Měření ionizujícího záření a radiace užitkových plodin

Obor:  fyzika | Supervizor:  Josef Pácalt | Typ:  počítačový / laboratorní Pracoviště:  RCPTM

Pšenice, kořeny a stres

Obor:  biologie | Supervizor:  Petra Hloušková | Typ: laboratorní Pracoviště:  Oddělení molekulární biologie CRH

Sledování tvorby a energetiky lipidových raftů

Obor:  chemie, biologie | Supervizor:  Karel Berka | Typ:  počítačový Pracoviště:  Katedra fyzikální chemie

Moderní analýza polyfenolických látek

Obor: chemie | Supervizor: Petr Bednář | Typ: laboratorní| Pracoviště: Katedra analytické chemie

Nové postupy fytoremediace

Obor: chemie | Supervizor: Petr Bednář | Typ: laboratorní| Pracoviště: Katedra analytické chemie

Analýza pylových zrn pomocí MALDI-MS

Obor: chemie | Supervizor: Petr Bednář | Typ: laboratorní| Pracoviště: Katedra analytické chemie

Chemická analýza v archeologickém výzkumu

Obor: chemie | Supervizor: Petr Bednář | Typ: laboratorní| Pracoviště: Katedra analytické chemie

Fyzikální chemie bublin

Obor: chemie | Supervizor: Karel Berka | Typ: laboratorní| Pracoviště: Katedra fyzikální chemie

Hodnocení kvality map pomocí eye-trackingu (sledování pohybu očí)

Obor:  vědy o Zemi | Supervizor:  Stanislav Popelka | Typ:  Laboratorně – počítačový Pracoviště:  Katedra geoinformatiky

Molekulové magnety na bázi sloučenin přechodných kovů

Obor: chemie | Supervizor: Bohuslav Drahoš | Typ: laboratorní | Pracoviště: Katedra anorganické chemie

Syntéza nových potenciálních antituberkulotik

Obor: chemie | Supervizor: Lucie Brulíková | Typ: laboratorní | Pracoviště: Katedra organické chemie

Počítačové simulace enzymových reakcí

Obor: chemie | Supervizor: Michal Otyepka | Typ: počítačový | Pracoviště: Katedra fyzikální chemie

Interakce modrého světla a hormonu auxinu v růstu rostlin

Obor:  biologie | Supervizor:  Martin Fellner | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Laboratoř růstových regulátorů

Protinádorová aktivita rostlinných extraktů

Obor:  biologie | Supervizor:  Lucie Rárová | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Laboratoř růstových regulátorů, CR Haná

Řezání a svařování pulsním laserem

Obor:  fyzika | Supervizor:  Hana Chmelíčková | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AVČR