Chemií a biochemií se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zabývají

Pozornost je tak věnována všem základním chemickým disciplínám. Chemické obory na fakultě mají bohatou tradici a dnes je jejich vědecká úroveň stejně jako experimentální zázemí srovnatelné se špičkovými světovými pracovišti. Úspěchy olomouckých chemických oborů dokládá množství prací, které jsou ročně publikovány v prestižních zahraničních odborných časopisech a také grantové úspěchy tohoto oboru.

 

V tomto oboru jsou k dispozici tyto projekty:

Příprava nábrusů vzorků z historických nástěnných maleb a jejich následná analýza

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra analytické chemie

Chemická analýza a konzervace antických a středověkých mincí

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra analytické chemie

Moderní analýza polyfenolických látek

Obor: chemie | Supervizor: Petr Bednář | Typ: laboratorní| Pracoviště: Katedra analytické chemie

Chemická analýza v archeologickém výzkumu

Obor: chemie | Supervizor: Petr Bednář | Typ: laboratorní| Pracoviště: Katedra analytické chemie

Analýza pylových zrn pomocí MALDI-MS

Obor: chemie | Supervizor: Petr Bednář | Typ: laboratorní| Pracoviště: Katedra analytické chemie

Nové postupy fytoremediace

Obor: chemie | Supervizor: Petr Bednář | Typ: laboratorní| Pracoviště: Katedra analytické chemie

Sledování tvorby a energetiky lipidových raftů

Obor:  chemie, biologie | Supervizor:  Karel Berka | Typ:  počítačový Pracoviště:  Katedra fyzikální chemie

Fyzikální chemie bublin

Obor: chemie | Supervizor: Karel Berka | Typ: laboratorní| Pracoviště: Katedra fyzikální chemie

Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení

Obor:  chemie, fyzika | Supervizor:  Libor Machala | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra experimentální fyziky, RCPTM

Počítačové simulace enzymových reakcí

Obor: chemie | Supervizor: Michal Otyepka | Typ: počítačový | Pracoviště: Katedra fyzikální chemie

Molekulové magnety na bázi sloučenin přechodných kovů

Obor: chemie | Supervizor: Bohuslav Drahoš | Typ: laboratorní | Pracoviště: Katedra anorganické chemie

Syntéza nových potenciálních antituberkulotik

Obor: chemie | Supervizor: Lucie Brulíková | Typ: laboratorní | Pracoviště: Katedra organické chemie