Fyzikou se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zabývají 

Vědecká úroveň fyzikálních oborů na fakultě má vysokou úroveň, o čemž svědčí jednak experimentální zázemí, které je srovnatelné se špičkovými světovými pracovišti, ale především množství prací, které jsou ročně publikovány v prestižních zahraničních odborných časopisech a také zapojení našich laboratoří do mezinárodních projektů (např. projekt AUGER, http://jointlab.upol.cz/slo/list/auger).

 

V tomto oboru jsou k dispozici tyto projekty:

Nejen částicové projekty se sadou Arduino

Obor:  fyzika, informatika | Supervizor:  Ladislav Chytka| Typ:  laboratorní Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP

Úlohy s částicovou kamerou TimePix

Obor:  fyzika, informatikaSupervizor:  Jiří Kvita | Typ:  laboratorní Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP

Měření ionizujícího záření se sadou Vernier

Obor:  fyzikaSupervizor:  Jiří Kvita | Typ:  počítačový Pracoviště:  Společná laboratoř optiky, RCPTM

Detekce kosmického záření scintilačními detektory

Obor:  fyzikaSupervizor:  Jiří Kvita | Typ:  laboratorní Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP, RCPTM

Termoluminiscence chlorofylu

Obor:  biologie, fyzika | Supervizor:  Petr Ilík | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra biofyziky

Měření ionizujícího záření a radiace užitkových plodin

Obor:  fyzika | Supervizor:  Josef Pácalt | Typ:  počítačový / laboratorní Pracoviště:  RCPTM

Studium ne-newtonovských kapalin – Hele-Shawova buňka

Obor:  fyzika | Supervizor:  Renata Holubová | Typ:  počítačový Pracoviště:  Katedra experimentální fyziky

Řezání a svařování pulsním laserem

Obor:  fyzika | Supervizor:  Hana Chmelíčková | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AVČR