Matematikou se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zabývají členové Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky (http://mant.upol.cz), Katedry algebry (http://oldwww.upol.cz/res/kag/) a Katedry informatiky (http://www.inf.upol.cz).

Pozornost je věnována všem čtyřem základním pilířům matematiky (tj. matematické analýze, algebře, geometrii, a pravděpodobnosti a statistice).

 

V tomto oboru jsou k dispozici tyto projekty:

Automatická analýza obrazových dat

Obor:  matematika | Supervizor:  Tomáš Fürst | Typ:  počítačový | Pracoviště:  Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Synchronizace

Obor:  matematika | Supervizor:  Ondřej Vencálek | Typ:  počítačový | Pracoviště:  Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Centrální věta – centrální limitní věta

Obor:  matematika | Supervizor:  Ondřej Vencálek | Typ:  počítačový | Pracoviště:  Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky