Výzkumem v oboru biologie se zabývají Katedra Geologie, Geoinformatiky

V tomto oboru jsou k dispozici tyto projekty:

Městské podnebí Olomouce a jeho zvláštnosti

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc | Typ:  počítačový Pracoviště:  Katedra geografie PřF UP

Programujte grafickou formou srozumitelně

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  Zdena Dobešová | Typ:  počítačový Pracoviště:  Katedra geoinformatiky

Prvkové složení rohovců/pazourků jako rozpoznávací kritérium

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  Martin Moník | Typ:  terénní/laboratorní Pracoviště:  Katedra geologie

Časoprostorové proměny krajiny vybraného území

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  Jan Hercik | Typ: počítačový | Pracoviště: Katedra geografie

Hodnocení kvality map pomocí eye-trackingu (sledování pohybu očí)

Obor:  vědy o Zemi | Supervizor:  Stanislav Popelka | Typ:  Laboratorně – počítačový Pracoviště:  Katedra geoinformatiky